Huisartsen Wachtdienst "Waasland West"

Klik in logo voor terugkeer naar index

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


pagina_aanmaken_of_wijzigen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
pagina_aanmaken_of_wijzigen [2019/10/08 11:28]
lderop
pagina_aanmaken_of_wijzigen [2019/11/11 21:20] (huidige)
lderop
Regel 13: Regel 13:
 ---- ----
  
-**<​font ​14px/​inherit;;​inherit;;​#f1c40f>​Links</​font>​**<font inherit/​inherit;;​inherit;;#​f1c40f>:</​font>​kunnen aangemaakt of gewijzigd door de betreffende tekst te selecteren en dan op het ankericoontje te klikken(5e groep tekens bovenaan tekstverwerker) ​.+**<​font ​18px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Links</​font> ​**de betreffende tekst te selecteren en dan op het ankericoontje te klikken.
  
-Standaard opent "​URL",​ niet verschillend van werken in Word of emailbericht. Moet hier niet verder uitgelegd.+Standaard opent "​URL",​ niet verschillend van werken in Word of email
  
 ---- ----
  
-**<​font ​14px/​inherit;;​inherit;;​#f1c40f>​Uploaden van een document</​font>​ : **ietsje méér werk…. Noem het document in de tekst. ​Selecteer ​dan tekst waar er wordt gelinkt ​aan het document.Klik op het ankericoontje om een document te koppelen.+<​font ​18px/​inherit;;​inherit;;​inherit>**Uploaden van een document: **</​font>​ : Selecteer ​een tekst waarin ​er wordt gelinkt .Klik op het ankericoontje om een document te koppelen.
  
-Kles voor "Internal media". Dit kan een afbeelding zijn , een pdf , een word document , een excel , een avi…+Kles voor "pdf en word bestanden uploaden". Dit kan een afbeelding zijn , een pdf , een word document , een excel , een avi…
  
-BELANGRIJK : EEN NIEUW ITEM MOET EERST GEUPLOADED WORDEN VAN EIGEN PC NAAR DE SERVER ​VAN HUISARTS WIKI .Pas dan is link in tekst mogelijk.+BELANGRIJK : EEN NIEUW ITEM MOET EERST GEUPLOADED WORDEN VAN EIGEN PC NAAR DE SERVER .Pas dan is linken ​in tekst mogelijk.
  
-CONCREET : Na aanklikken van "​bladeren op server"​ is er bovenaan het veld de mogelijkheid " selecteer bestanden"​ en "​upload naar server"​. Deze stappen moeten gebeuren om eigen bestanden aan de lange lijst toe te voegen. Vergeet niet te klikken op "​klaar"​ .Indien ze "​vers" ​zijn geupload kan je bestanden ​gelukkig wel bovenaan ​gemarkeerd ​terugvinden ! Zoniet zoekfunctie even gebruiken.Nadien aanklikken ​voor opname in de tekst.+CONCREET : Na aanklikken van "​bladeren op server"​ is er bovenaan het veld de mogelijkheid " selecteer bestanden"​ en "​upload naar server"​. Deze stappen moeten gebeuren om eigen bestanden aan de lange lijst toe te voegen. Vergeet niet te klikken op "​klaar"​ .Indien ze maar net zijn geupload kan je bestanden bovenaan terugvinden ! .Aanklikken ​voor opname in de tekst.
  
  
pagina_aanmaken_of_wijzigen.1570526933.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/11/11 09:18 (Externe bewerking)