Voorkomen is beter dan genezen...

Uw huisarts is houder van het globaal medisch dossier (GMD) . Dit betekent dat hij al de belangrijke medische informatie in een dossier bijhoudt, en bij een verwijzing naar een andere arts of gezondheidswerker deze informatie kan doorgeven. Deze informatie kan vaak een belangrijke rol spelen in de zoektocht naar oplossingen voor nieuwe problemen.

Sinds 2011 bestaat ook het GMD+.

Het GMD + is een nieuw instrument in de huisartsenconsultatie en deel van het medisch dossier.

Op deze consultatie betaalt u enkel het remgeld (één maal per jaar). Deze regeling is geldig voor personen tussen 45 en 75 jaar . De bedoeling is om ziekten te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Belangrijk is dat er voor iedereen een persoonlijke aanpak is. Elk individu is dan ook anders en kent een andere familiale voorgeschiedenis.

Het voorkomen van ziekten kan je vooral door gezond te leven: gezonde voeding, niet roken, voldoende beweging en beperkt gebruik van alcohol. Het geven van vaccinaties ter voorkoming van griep, tetanus en longontsteking door pneumokokken behoren ook bij deze gezondheidspreventie. Het peilen naar en bespreken van geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie behoort ook tot deze taak.

Het vroegtijdig opsporen van ziekten en behandelen in een vroegtijdig stadium met een maximale genezingskans noemen we screening. Gekende voorbeelden zijn het screenen of vroegtijdig opsporen van borstkanker en baarmoederhalskanker. Andere belangrijke screening is het vroegtijdig opsporen van suikerziekte en darmkanker.

Deze preventiestrategie is momenteel goed uitgewerkt en gebaseerd op de aanbevelingen van goede medische praktijkvoering en /of internationale richtlijnen. Het GMD+ geeft aan ons, huisartsen, een nuttig en betrouwbaar werkinstrument om deze preventie te organiseren.

Het is belangrijk dat iedereen vanaf 45 jaar hier eens bij stilstaat, we willen zeker ook de mensen uitnodigen die weinig of nooit bij de huisarts komen. Deze mensen lopen vaak een gezondheidsrisico zonder het te weten.

Indien u zelf reeds gezondheidsproblemen had of familiaal belast bent voor bepaalde aandoeningen heeft u er extra baat bij op deze uitnodiging in te gaan.

U kunt hieronder een ondersteunende vragenlijst terugvinden ( klik in de afbeelding ).

 U kunt deze afprinten en het blauwe gedeelte reeds invullen voordat u naar de GMD+ raadpleging komt. U kunt deze vragenlijst ook afhalen bij uw huisarts.

We willen nogmaals benadrukken dat opvolging niet stopt na 75 jaar. Integendeel. Nog belangrijk is dat deze GMD+ consultatie enkel dient ter bespreking van preventie. Bespreking van andere problemen of verlenging van voorschriften doen we graag op een ander tijdstip!